Archive

Na Evangelical Theology in Transition volgt nu een  tweede bundel onder de naam Evangelicals and Sources of Authority. De redactie werd gevoerd door Eveline van Staalduine-Sulman, Stefan Paas en Miranda Klaver. Op 17 juni zal het eerste exemplaar van deze bundel worden aangeboden aan Andries Knevel. Hij zal tevens een reactie geven. De aanbieding zal plaatsvinden tijdens het openingssymposium van […]

Onze cultuur beschouwt het christendom in hoge mate als een gepasseerd station en nu de kennis ervan navenant vermindert, wordt soms de grootst mogelijke onzin gedebiteerd over wat het christelijk geloof zou behelzen. Critici van het geloof veroorloven zich vaak simplistische voorstellingen van wat christelijk zou zijn. Zij zouden er goed aan doen van tijd tot tijd een hedendaagse dogmatiek […]

The Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology, founded in November 2015, seeks to study and advance the tradition of Reformed theology that inspired the founders of the Vrije Universiteit Amsterdam and that still inspires millions of people all over the world today. This tradition of doing theology, going back to the Swiss Reformation of the 16th century, is […]

De introductie van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology. De theologie van Herman Bavinck trekt internationaal grote belangstelling. Een simpele verklaring is de verschijning van zijn werk in Engelse vertaling. Maar er is meer. Het is een brede theologie, waar heel de menselijke ervaring belicht wordt vanuit de triniteit. Die drie noemers van schepping, verzoening en voltooiing […]

Het vraagt een hoge mate van inspelend vermogen en flexibiliteit om met je oudsten team, raad, of leiderschapsteam van je kerk/gemeente leiding te geven in een turbulente tijd als nu. De kracht van het team om de gemeente door deze woelige aan veranderingen onderhevige context te loodsen, ligt in het eensgezind met elkaar kunnen optrekken. Dat is niet altijd een […]

De laatste jaren wordt veel gesproken over de veranderingen die nodig zijn om als kerk of gemeente te kunnen voortbestaan. Voortbestaan in een tijd die aan grote veranderingen onderhevig is. Er zijn veel initiatieven van kerkplanting die plaatsvinden aan de randen van – en buiten de bestaande kerk en kerkmuren. Is dat de enige manier om de kerk weer nieuw […]

De laatste jaren wordt veel gesproken over de veranderingen die nodig zijn om als kerk of gemeente te kunnen voortbestaan. Voortbestaan in een tijd die aan grote veranderingen onderhevig is. Er zijn veel initiatieven van kerkplanting die plaatsvinden aan de randen van – en buiten de bestaande kerk en kerkmuren. Is dat de enige manier om de kerk weer nieuw […]

Een tijdje geleden hebben we een workshop Black Gospel onder leiding van André Bijleveld georganiseerd. Het was een succes. We hebben toen geïnventariseerd wie dit vaker zou willen doen. Dat resulteerde in een grote groep belangstellenden. Daarom hebben we voor dit jaar het volgende in gedachten: a.       We organiseren vanaf augustus een 4-tal workshops en doen een uitvoering van de […]

Het is mogelijk om met de EXPLORE_TOUR bij jou in de buurt te komen met een programma dat om 19:30u start en eindigt rond 21:00u en er als volgt uit kan zien: 19:30u opening en welkom 19:40u Korte introductie Christianity Explored Wie is Jezus?, Waarom kwam Hij? wat betekent het om Hem te volgen? 20:00u Vervolgcursus Discipleship Explored Leren, leven […]

Church planting is no longer the new thing, but when it comes to reaching people with the gospel and discipling believers in the gospel, it is still the best thing, because it is God’s thing! The local church is his primary mission strategy. The 2014 Acts 29 Europe Conference will focus upon the essentials of scattering churches around the world, […]