Archive

Het vraagt een hoge mate van inspelend vermogen en flexibiliteit om met je oudsten team, raad, of leiderschapsteam van je kerk/gemeente leiding te geven in een turbulente tijd als nu. De kracht van het team om de gemeente door deze woelige aan veranderingen onderhevige context te loodsen, ligt in het eensgezind met elkaar kunnen optrekken. Dat is niet altijd een […]

De laatste jaren wordt veel gesproken over de veranderingen die nodig zijn om als kerk of gemeente te kunnen voortbestaan. Voortbestaan in een tijd die aan grote veranderingen onderhevig is. Er zijn veel initiatieven van kerkplanting die plaatsvinden aan de randen van – en buiten de bestaande kerk en kerkmuren. Is dat de enige manier om de kerk weer nieuw […]