Archive

The Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology, founded in November 2015, seeks to study and advance the tradition of Reformed theology that inspired the founders of the Vrije Universiteit Amsterdam and that still inspires millions of people all over the world today. This tradition of doing theology, going back to the Swiss Reformation of the 16th century, is […]

De introductie van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology. De theologie van Herman Bavinck trekt internationaal grote belangstelling. Een simpele verklaring is de verschijning van zijn werk in Engelse vertaling. Maar er is meer. Het is een brede theologie, waar heel de menselijke ervaring belicht wordt vanuit de triniteit. Die drie noemers van schepping, verzoening en voltooiing […]