Archive

Na Evangelical Theology in Transition volgt nu een  tweede bundel onder de naam Evangelicals and Sources of Authority. De redactie werd gevoerd door Eveline van Staalduine-Sulman, Stefan Paas en Miranda Klaver. Op 17 juni zal het eerste exemplaar van deze bundel worden aangeboden aan Andries Knevel. Hij zal tevens een reactie geven. De aanbieding zal plaatsvinden tijdens het openingssymposium van […]

Onze cultuur beschouwt het christendom in hoge mate als een gepasseerd station en nu de kennis ervan navenant vermindert, wordt soms de grootst mogelijke onzin gedebiteerd over wat het christelijk geloof zou behelzen. Critici van het geloof veroorloven zich vaak simplistische voorstellingen van wat christelijk zou zijn. Zij zouden er goed aan doen van tijd tot tijd een hedendaagse dogmatiek […]