De laatste jaren wordt veel gesproken over de veranderingen die nodig zijn om als kerk of gemeente te kunnen voortbestaan. Voortbestaan in een tijd die aan grote veranderingen onderhevig is. Er zijn veel initiatieven van kerkplanting die plaatsvinden aan de randen van – en buiten de bestaande kerk en kerkmuren. Is dat de enige manier om de kerk weer nieuw leven in te blazen? Moeten we dan maar al onze tradities over boord gooien? Het zijn maar een paar vragen die in ons opkomen.
Om het niet alleen maar te laten bij het stellen van deze en andere vragen enerzijds, maar om bovenal ook aan de slag te kunnen gaan met veranderingen die nodig zijn anderzijds, organiseert Stichting Proclama het studieprogramma Vitaal Missionair Leiderschap. Een programma dat leiders in staat stelt invulling te geven aan veranderingen die nodig zijn om aangesloten te blijven op de huidige maatschappij, zonder je geloofsbasis te verliezen. Of het gevoel te hebben het kind met het badwater weg te gooien.
Hoe vind je als leider balans tussen vasthouden aan de basis en het ondergaan van een vernieuwing? Op welke wijze kunnen we de gehele gemeente daarbij betrekken en verliezen we niemand onderweg? Het wordt tijd om als kerk of gemeente in beweging te komen zonder de kern en basis van wat we geloven los te laten. Dat betekent een continue inspelen op de ontwikkelingen. Het studieprogramma stelt je in staat antwoorden te ontdekken en brengt je in een gerichtheid aan te sluiten bij wat nodig is.
De inleiders die meewerken aan het studieprogramma(Stefan Paas(o.v.b.), Sake Stoppels, Joke van Saane, Miranda Klaver, Benno van den Toren, Jan Hoek(o.v.b), Henk Bakker, Alrik Vos, Gert Hutten, Bas van Os, Robert Doornenbal en Hans Schaeffer(o.v.b.) zijn afkomstig uit een breed pallet van universiteiten en hoge scholen en nauw betrokken bij een diversiteit aan denominaties.
Voor uitgebreidere informatie over de inhoud, locatie, data en kosten. Het studieprogramma is PEP geaccrediteerd.

Het programma Vitaal Missionair Leiderschap versie 2015.2.1

Klik hier om je aan te melden.

Het programma wordt in De basiliek te Veenendaal georganiseerd en kent elke dag eenzelfde tijdschema:

09:00u 09:15u Opening
09:15u 10:45u College 1
10:45u 11:00u break
11:00u 12:30u College 2
12:30u 13:15u lunch
13:15u 14:45u College 3
14:45u 15:00u break
15:00u 16:30u College 4
16:30u 16:45u afsluiting

Comments are closed.