Het vraagt een hoge mate van inspelend vermogen en flexibiliteit om met je oudsten team, raad, of leiderschapsteam van je kerk/gemeente leiding te geven in een turbulente tijd als nu. De kracht van het team om de gemeente door deze woelige aan veranderingen onderhevige context te loodsen, ligt in het eensgezind met elkaar kunnen optrekken. Dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid want als mens ben je niet hetzelfde als je teamgenoot. Om dit samenwerken te verbeteren of te optimaliseren organiseert Stichting Proclama samen met Joke van Saane de workshop: ’Mijn team en ik, ik in mijn team’.

Het gaat om het bevorderen van een open en rechtstreekse communicatie, waarin aandacht kan zijn voor persoonlijke en teamontwikkeling en waarin gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.
In deze workshop staat zowel de persoonlijke ontwikkeling als de teamontwikkeling centraal.

Persoonlijke ontwikkeling:
Naast kennis en aangeleerde vaardigheden wordt in het werk gebruik gemaakt van persoonlijke kernkwaliteiten. Deze kwaliteiten komen vanuit de kern en zijn dus van nature aanwezig. Ze zijn een belangrijke factor van waaruit mensen hun werk doen. Het is belangrijk om in het werk bewust te zijn van persoonlijke kernkwaliteiten, zodat deze ten volle benut kunnen worden. In de workshop wordt men je je bewust van je persoonlijke kernkwaliteiten, maar ook van de daaraan vastgekoppelde valkuilen, allergieën en uitdagingen.

Teamontwikkeling/teamsamenwerking:
In teams worden lang niet altijd elkaars kwaliteiten herkend, benoemd en benut. Door gespitst te zijn op eigen en elkaars talenten kan een team veel meer bereiken. In deze workshop leer je wat een kernkwadrant is en gaat je, d.m.v. het spelen van het kernkwadrantenspel van Daniel Ofman, eigen kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen en dat van anderen leren kennen. Dit geeft je inzicht hoe je beter gebruik kunt maken van elkaar, ontstaat begrip over en weer en leert je inzien dat het gedrag van teamleden waaraan anderen zich wel eens ergeren niets meer is dan een “doorgeschoten” kernkwaliteit. Ook leert je inzien dat je het meest te leren hebt van dat teamlid, waaraan men zich het meest irriteert. Dit inzicht leidt tot meer begrip, tot nieuwe uitdagingen voor ieder persoonlijk en tot een open communicatiestructuur. Deze workshop geeft een positief kader om vanuit te werken en te komen tot teamontwikkeling.

De kracht van deze workshop ligt in de praktische vertaalslag van theorie naar praktijk. Het geleerde is na de workshop meteen toepasbaar en heeft direct een positieve invloed op de teamsamenwerking.

Datum: 30 september 2015

Locatie: De Basiliek Veenendaal

Kosten workshop € 135,= (incl. boek: Hé, ik daar …?! van Daniel Ofman, inschrijf, locatie en cateringkosten)

Programma:
09:00 – 09:15u Welkom & opening
09:15 – 09:30u Introductie
09:30 – 10:30u Hoe functioneert het team. (groepsdynamica)
10:30 – 10:45u break
10:45 – 12:30u Kernkwadrantenspel: in kleinere groepen: eigen en elkaars kernkwaliteiten en valkuilen opsporen
12:30 – 13:30u lunch
13:30 – 15:30u De informatie uit de ochtendsessie koppelen aan casusmateriaal dat wordt aangebracht: kunnen we situaties verhelderen en analyseren m.b.v. de kernkwaliteiten én kunnen we interventies formuleren (voor jezelf als actor, en voor de casus als geheel)
15:30 – 15:45u break
15:45 – 16:30u Toepassen en doelen formuleren
16:30 Afsluiting

Klik hier om je aan te melden:

Folder: Workshop Mijn team en ik, ik in mijn team.

Comments are closed.