De introductie van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology.

De theologie van Herman Bavinck trekt internationaal grote belangstelling. Een simpele verklaring is de verschijning van zijn werk in Engelse vertaling. Maar er is meer. Het is een brede theologie, waar heel de menselijke ervaring belicht wordt vanuit de triniteit. Die drie noemers van schepping, verzoening en voltooiing geven zowel scherpte als breedte. Scherpte doordat de problematiek van onze wereld en de noodzaak van verlossing aan de orde komen, breedte door de erkenning dat God door zijn Geest universeel werkt en zich kenbaar maakt. Cultureel en politiek is dat van belang. Het levert een verhaal op van publieke betekenis. In het verlengde van lijnen die in de Christelijke Dogmatiek getrokken zijn zal ik aandacht vragen voor het werk van de Geest, de noodzaak van onderscheiding der geesten, en voor de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking, ook met empirische vakken. Wij staan voor nieuwe uitdagingen. Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology wil een plaats zijn waar die aangegaan worden.

Ter opening van het HBCRET wordt op 17 juni een symposium georganiseerd.

Klik hier voor het programma!

Comments are closed.