Op 6 februari organiseert Proclama de studiemiddag ‘Van Fatamorgana naar realiteit’ als eerste module van het Studieprogramma Vitaal Missionair Leiderschap.

De interesse voor een programma rondom Missionair leiderschap wordt steeds groter. Belangrijke reden is de behoefte aan kennis en inzicht om effectief leiding te geven op dusdanige wijze dat recht wordt gedaan aan de missionaire opdracht zoals we die hebben ontvangen in Math. 28 en die past in een periode die we post-christendom noemen. Een periode die zich kenmerkt te leven, te doen en te handelen vanuit gemeenschappelijke waarden die voor 60 tot 70% voortkomen uit een christelijke traditie maar niet meer als zodanig wordt herkend. Het zijn tegenwoordig waarden die worden omarmd vanuit sociale, liberale en humane overwegingen en gedachten.

Een andere reden voor de behoefte aan Missionair Leiderschap komt voort uit de veelheid van studiedagen en conferenties rondom dit thema waarbij de inhoud niet verder komt dan de erkenning dat het anders moet en er grote behoefte is om de leegloop uit de kerk tegen te gaan.

We zijn de herhaling van die boodschap voorbij.

 

We zijn tot de conclusie gekomen dat de oplossing niet zit in het aanpassen van de dingen die we al doen, maar dat het een totaal andere aanpak vraagt. Het gaat in deze om een radicale verandering. Het gaat om een nieuw paradigma waar we de verschuiving moeten durven ondergaan van vasthouden aan de traditie en dat wat we weten naar flexibiliteit, loslaten en inspelend vermogen en het onvoorspelbare.

Omdat het gaat om voortbestaan, voor het leven noodzakelijk, kan beter gesproken worden van Vitaal Missionair Leiderschap. Om zicht te krijgen op wat dat van ons vraagt organiseert stichting Proclama het studieprogramma ‘Vitaal Missionair Leiderschap’

Leave a Reply