vooronderstelling: steeds meer mensen zijn onbekend met – of raken vervreemd van – de (‘klassiek’) christelijke boodschap, taal, moraal en instituties

  • grensganger & gids: bevindt zich op de grens van meerdere groepen en subculturen tegelijk en bevraagt vanuit die positie vigerende paradigma’s = onderliggende ‘vanzelfsprekendheden’; hij/zij stimuleert creativiteit, experimenteren, innovatie, en transformatie van personen en groepen in een bepaalde (theologisch) gewenste richting, hierbij rekening houdend met verlieservaringen en tempoverschillen
  • bruggenbouwer: spreekt meerdere subculturele ‘talen’ en gebruikt die om mensen met elkaar in verbinding te brengen (zoekt en faciliteert conversatie & community)
  • leerling: zoekt de ander op en laat zich door hem of haar raken, en leert hiervan, zonder de eigenheid te verliezen

Klik hier voor de presentatie van Robert Doornenbal

Vital Missional Leadership in Nepantla

Vitaal Missionair Leiderschap Doordenkend op Crossroads feb 2013

Comments are closed.